Miyerkules, Marso 23, 2011

Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral

Panimula

                Ang Unibersidad ng Sto. Tomas (UST) at ang Unibersidad ng Pilipinas (UP) ay dalawa sa pinakatanyag at pinakamayamang unibersidad sa Pilipinas pagdating sa kanilang ipinagmamalaking kasayasayan at kultura. Ngunit paano nga ba naiiba ang dalawang uniberisdad na ito sa isa’t-isa? Sa anong mga aspetong kultural nga ba talaga sila nagkakaiba? Mayroon din ba silang mga pagkakapareho? Ilan lamang iyan sa mga katanungan ng mga mananaliksik kung kaya’t sila’y nahikayat na buuin ang pananaliksik papel na ito. Dito pinag-aralan ng mga mananaliksik ang mga kultura at tradisyon ng dalawang unibersidad na nabanggit. Kasama sa pag-aaral ng kultura ng UP at UST ang mga selebrasyon na ipinagdiriwang taun-taon, mga pasilidad, mga kalakasan at kahinaan nito, mga mag-aaral (ang kanilang pamumuhay at mga gawi), mga propesor at guro, mga organisasyon, kakayahang pang-akademya at mga katangian nito na naiiba sa ibang unibersidad.


Layunin

                Ang pananaliksik papel na ito ay naglalayong (1) maunawaan ang kultura at tradisyon ng UP, Diliman at UST, (2) malaman ang mga pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang unibersidad na nabanggit, (3) a maikumpara ang UST at UP sa aspetong kultural at akademikal.
                Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil ito ay maaari itong maging gabay ng mga mga-aaral sa sekundarya, kung ano sa dalawang unibersidad na nabanggit ang mapipili nilang pasukan pagdating ng panahon. Dito rin makikita sa pananaliksik papel na ito ang mga pagkakaiba at pagkakapareho ng UST at UP sa iba’t-ibang aspeto ng kultura at tradisyon. 

1 komento: